เรียน KM
  เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน

  เนื้อหาโดยย่อ :
 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน


  ลงเมื่อวันที่ 
: 05/07/2016 เวลา  : 17:50 น. โดย  : พงศ์พีระ
โหลด1 : 0507161750SWFN51.PDF
โหลด2 :

  วิธีโหลดคือ : คลิ๊กขวาที่โหลดแล้วเลือก Savs Target As..
                    เลือกตำแหน่่งที่ต้องการบันทึกแล้วกด Save